Circulair fietspad Zevenaar

Circulair fietspad

Op maandag 28 mei vond de opening plaats van het eerste circulaire fietspad in gemeente Zevenaar. Een bijzondere mijlpaal voor Zevenaar, omdat het fietspad gemaakt is van onder andere grasfalt en grasbeton. Maar dat is niet het enige dat dit fietspad interessant maakt. Vooral het proces, de samenwerking en de ‘Optimal Scan voor duurzame en circulaire wegen en paden’ (een voor dit circulaire fietspad ontwikkeld model) maken het fietspad speciaal: een primeur voor Nederland.

Vanuit een werkgroep van de Groene Allianties De Liemers is het idee ontstaan voor dit pilotproject. Groene Allianties de Liemers werkt samen met bedrijven, overheden en onderwijs- onderzoekinstituten aan de verduurzaming en het toekomstbestendig maken van de Liemers. Een aantal partners in de Groene Allianties hebben voor het fietspad de handen ineen geslagen en het project opgepakt. De samenwerkingspartners zijn KPM Civiel, NTP Groep, Rabobank Arnhem e.o. en gemeente Zevenaar. Samen met Stichting Circulair Bouwen hebben ze de plannen ontwikkeld, het proces doorlopen en het fietspad gerealiseerd.

Opening innovatief fietspad

Gedeputeerde Michiel Scheffer van provincie Gelderland en wethouder Carla Koers van gemeente Zevenaar namen de openingshandeling voor hun rekening. Na een druk op de knop startte een filmpje met de aanleg van het unieke fietspad waarbij het innovatieve ontwikkelingsproces werd toegelicht.

Unieke samenwerking en educatietraject

Diverse partijen hebben eraan bijgedragen door buiten de gebaande paden te gaan om dit fietspad mogelijk te maken. Ook het Liemers College speelde een mooie rol en heeft een cheque van vijfduizend euro mogen ontvangen. Dit geld is beschikbaar gesteld door de samenwerkingspartners en is bestemd voor een educatief vervolg rondom het fietspad.

Stimuleren door kennis delen

Om dit innovatieve fietspad te kunnen realiseren zijn vele nieuwe paden ingeslagen en er is onderweg veel geleerd van dit pionierproject. De opgedane kennis is afgelopen maandag gedeeld met alle deelnemers van het mini-symposium. Daarbij kwamen zowel praktijk als visie en missie vanuit diverse overheidslagen naar voren. Programmamanager Fiets Arlette van Gilst bij het Ministerie IenW was erbij en gaf ook aan blij te zijn met deze ontwikkelingen.

terug naar overzicht

Delen

Contact met KPM

KPM Civiel b.v.
Zuiderlaan 28D
6905 AE Zevenaar
06 23 36 95 82
info@kpmciviel.nl