Herinrichting Dorpstraat
Gemeente Westervoort

In Westervoort wordt in opdracht van gemeente Westervoort de Dorpstraat vernieuwd. Deze opdracht is een verlenging op de opdracht voor de Zuidelijke Parallelweg en het Liemersalle. Wat van belang is dat vooral de verkeersveiligheid bij dit project verhoogd wordt in de nieuwe situatie.

Opdrachtgever(s)

 • Gemeente Westervoort

Locatie

 • Dorpstraat Westervoort

Betrokken partijen

 • KPM Civiel

 • Gemeente Westervoort, Duiven, Arnhem

 • Nutsbedrijven
 • Gasunie
 • Rijkswaterstaat
 • Provincie Gelderland
 • Aannemersbedrijf van Gelder
 • Bewoners en ondernemers
 • Connexxion

Disciplines

Project:

De voormalige inrichting van de Dorpstraat was verouderd en is totaal op de schop gegaan. De riolering is vervangen door een gescheiden stelsel, asfaltverhardingen hebben plaatsgemaakt voor betonstraatstenen en fiets-/ voetpaden zijn uitgevoerd in gebakken materialen. Om geluidsoverlast tegen te gaan is in de rijbaan en parkeervakken gekozen geluidsreducerende betonstraatstenen. 

Tegenover de kerk is kunstwerk gerealiseerd in de vorm van een Perzisch tapijt van betonstraatstenen. Dit tapijt van 350m2 is onderdeel van de hoofdrijbaan en ontworpen door kunstenaar Marcel Smink en is uniek in Nederland

Rol KPM:

Nadat het stedenbouwkundig plan is vastgesteld zijn wij door de gemeente gevraagd het ontwerp verder uit te werken. Hiervoor zijn de eisen van gemeente, omgeving (klankbordgroep), nuts, OV-diensten e.d. geïnventariseerd en verwerkt in het ontwerp. Het ontwerp is door ons vertaald naar een RAW-bestek.

Tevens hebben wij op dit project de directievoering en het toezicht op de realisatie overgenomen van de gemeente. Om het project tijdig af te ronden was afstemming met alle betrokken beheerders cruciaal. Om de overlast voor de weggebruiker te beperken, startte de werkzaamheden gelijktijdig met schilderwerkzaamheden op de Westervoortsebrug over de IJssel door RWS. 

Al met al zijn wij vanaf het begintraject tot en met de oplevering al betrokken geweest in dit project door middel van advisering en begeleiding.

Werkzaamheden:

 • Uitwerken van VO tot UO
 • Opstellen ramingen in VO-, DO- en UO-fase
 • Overleg nutsbedrijven
 • Onderzoeken coördineren
 • RAW bestek
 • EMVI-prestatiemeting
 • Directie UAV
 • Omgevingsmanagement
 • Coördinatie met project IJsselbrug van RWS

Bekijk het fotoalbum van dit project

 KPM Civiel b.v. 

Mercurion 26 (bezoekadres)

6903 PZ Zevenaar

                                               G.P. Duuringlaan 52

7339 BV Ugchelen

06 23 36 95 82

info@kpmciviel.nl