14060 2 Watercompensatie

De Lentehof
Zijderveld

Zijderveld, een klein dorp gelegen in de gemeente Vianen gaat uitbreiden met een twintigtal woningen. De woningen komen in de plaats voor een braakliggend stuk grond in het midden van het dorp.

Opdrachtgever(s)

  • Soelaas milieuadviezen B.V.

Locatie

  • Zijderveld

Betrokken partijen

  • Gemeente Vijfherenlanden

  • Waterschap Rivierenland
  • Van der Padt & Partners
  • Bewoners en ondernemers

Disciplines

Project:

Bij nieuwbouwproject ‘de Lentehof’ te Zijderveld is er sprake van een bouwrijp- en woonrijpproces waarbij een rioleringsplan en waterhuishoudkundigplan moeten worden opgesteld. Deze plannen worden opgesteld aan de hand van een programma van eisen. Daarnaast zal bij het ontwerpen van het waterhuishoudkundig plan rekening moeten worden gehouden met het te compenseren wateroppervlak. Naar aanleiding van de plannen wordt een best volgens RAW-systematiek gevormd.

Rol KPM:

KPM Civiel verzorgd voor alle fases van het ontwerpproces een technisch ontwerp voor de ondergrondse en bovengrondse inrichting. Tevens zijn berekeningen, rapportages en ontwerptekeningen verzorgd om te voldoen aan de eis met betrekking tot de hoeveelheid watercompensatie. Vervolgens zijn alle uit te voeren werkzaamheden omgezet naar een bestek volgens de RAW-systematiek.

Bekijk het fotoalbum van dit project

 KPM Civiel b.v. 

Mercurion 26 (bezoekadres)

6903 PZ Zevenaar

                                               G.P. Duuringlaan 52

7339 BV Ugchelen

06 23 36 95 82

info@kpmciviel.nl