Herontwikkeling Melco  te Heiloo

Op het terrein van het plangebied stond een voormalige melcofabriek van de Melkunie en Vampina. In 2008 sloot de fabriek haar deuren en maakt heeft plaats gemaakt voor woningbouw. Ter nagedachtenis aan het voormalige terrein is de oude schoorsteen van de Melcofabriek een monument geworden welke nog steeds zichtbaar is in het project.

Voordat de realisatie van de woningen plaats kan vinden dient het terrein eerst bouwrijp gemaakt te worden. Voorafgaand aan het bouwrijp maken zijn opstallen gesloopt en ondergrondse bouwwerken verwijderd. Daarna is het terrein geschikt gemaakt voor de woningbouw. Zo worden er vervuilingen (sanering) verwijderd, bouwwegen aangelegd, riolering en drainage aangelegd en worden de bouwputten ontgraven. Voor de woningen opgeleverd worden wordt het plangebied woonrijp gemaakt. Dit wil zeggen dat de definitieve inrichting wordt gemaakt. Denk hierbij aan infiltratievoorzieningen, verhardingen, groeninrichting en speelvoorzieningen.

KPMciviel ondersteunt binnen dit project in de contractvorming naar de civiele aannemer. Zo heeft KPMciviel geadviseerd in de sloop van het terrein en de civiele uitwerking van het bouw- en woonrijp maken op zich genomen. KPMciviel heeft voor dit project het bestek en de tekeningen gemaakt. Het bestek met de tekeningen is het contract met de civiele aannemer. Daarbij heeft KPMciviel de aanbesteding begeleidt en hier uiteindelijk in geadviseerd.

Bekijk het fotoalbum van dit project

Opdrachtgever

  • HBB Ontwikkeling B.V.

Locatie

  • Voormalige Melco-terrein te Heiloo

Betrokken partijen

  • ROGG stedenbouw en Landschap
  • Gemeente Heiloo
  • Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
  • Loots Grondwatertechniek

Disciplines

  • Overleg/ coördinatie derden/ afstemming bevoegd gezag
  • Ontwerpen / tekeningen / berekeningen / contracten / aanbestedingen
  • Kostenramingen en kostenmanagement

 KPM Civiel b.v.                                               Zuiderlaan 28D (bezoekadres)                             6905 AE Zevenaar                                                 G.P. Duuringlaan 52                                         7339 BV Ugchelen                                                 06 23 36 95 82                          info@kpmciviel.nl