De IJzergieterij - Nieuwbouw Hardinxveld Giessendam

De IJzergieterij is een bijzondere locatie. Het plangebied betreft een voormalig bedrijventerrein waar een voormalige ijzergieterij stond. Het gebied is gelegen aan de Beneden-Merwede en is omsloten door dijklichamen in het verleden was dit buitendijks gebied. Door de vele bedrijvigheid uit het verleden is het terrein sterk verontreinigd geraakt.

Gebroeders Blokland heeft als doel deze locatie te transformeren tot een aantrekkelijk en uniek woon- en verblijfsgebied. Om dit te behalen dient de ondergrond bewoonbaar gemaakt te worden en voorzien te worden van de nodige onder- en bovengrondse infrastructuur.

Regelmatig werken wij samen met andere professionals om een plan naar een hoger niveau te brengen. Tijdens de planontwikkeling hebben we de hulp in geschakeld van onze vaste co-makers om gezamenlijk een coherent geheel te maken van de openbare ruimte. KPM Civiel verzorgt de civieltechnische uitwerking van de openbare ruimte in de vorm van een inrichtingsplan, ontwerp en bestek. Parallel aan de uitwerking van de openbare ruimte verzorgt KPM Civiel ook het riolerings- en waterhuishoudkundig plan.

De locatie van de IJzergieterij is uniek waardoor er ook voor vele uitdagingen een oplossing gevonden dient te worden. Hierin komt  de kracht van KPM Civiel naar voren. Door onze brede vakkennis ontwerpen wij door de schalen heen waarbij geen uitdaging onbeantwoord blijft.

Wij kijken dan ook met trots terug naar een mooi proces en een schitterend eindresultaat.

Bekijk het fotoalbum van dit project

Opdrachtgever

 • Aannemersbedrijf Gebroeders Blokland B.V.

Locatie

 • Hardinxveld-Giessendam

Betrokken partijen

 • Soelaas Milieu Adviezen/Diversoli

Disciplines

 • Overleg/ coördinatie derden/ afstemming bevoegd gezag
 • Ontwerpen / tekeningen / berekeningen / contracten / aanbestedingen
 • Kostenramingen en kostenmanagement

Aanvullende werkzaamheden:

 • Opstellen budget ramingen
 • Afstemming overheden
 • Aanvragen vergunningen
 • Concept inrichtingsplan uitwerken tot een goedgekeurd DO
 • Opstellen waterhuishoudkundig plan
 • Opstellen ontwerp sanering, bouwrijp maken, riolering en woonrijp maken
 • Opstellen groenplan
 • Opstellen bestek
 • Opstellen bestekraming
 • Begeleiding aanbesteding

 KPM Civiel b.v.                                               Zuiderlaan 28D (bezoekadres)                             6905 AE Zevenaar                                                 G.P. Duuringlaan 52                                         7339 BV Ugchelen                                                 06 23 36 95 82                          info@kpmciviel.nl