SOK – Asfaltwerkzaamheden sportpark Middenmeer 

Binnen de gemeente Amsterdam bestaan stadsbrede raamovereenkomsten, bedoeld voor dagelijks, klein en groot onderhoud. In plaats van (soms lange) aanbestedingstrajecten is gekozen voor een open samenwerking. Door deze manier van werken wordt de aannemer vanaf een vroeg stadium betrokken bij de projecten, zodat deze zijn expertise gelijk kan inzetten. Daarnaast is de aannemer transparant naar de opdrachtgever in zijn prijsvorming, zodat de projecten tegen eerlijke prijzen worden verrekend. Deze eerlijke prijzen zijn noodzakelijk voor de hoge duurzaamheidsambities van de gemeente Amsterdam. Voor de diverse stadsdelen binnen de gemeente zijn percelen toegewezen aan vaste aannemers.

In stadsdeel Oost is Heijmans Infra de vaste partner voor kleine wegenwerken. Op sportpark Middenmeer, waar ook een aantal kunstgrasvelden wordt vernieuwd, is de bestaande verharding hard toe aan onderhoud.

Sportpark Middenmeer is gelegen in Amsterdam-stadsdeel Oost en huisvest een groot aantal sportclubs.                                                    De bestaande asfaltwegen die naar die velden leiden, waren toe aan een opknapbeurt. De werkzaamheden omvatten onder andere:

 • Asfalt frezen, zowel plaatselijk als grotere stroken
 • Lokaal herstel van de wegfundering
 • Verruimen van een bocht in verband met de draaicirkels van lokaalverkeer
 • Aanbrengen van nieuwe verhardingslagen
 • Herstraten en op hoogte brengen van betontegels en klinkers
 • Op hoogte brengen van putten en kolken

Met het voltooien van deze werkzaamheden heeft het sportpark nieuwe wegen die weer jaren mee kunnen, een logischer en beter ingericht straatwerk en minder wateroverlast als gevolg van plasvorming door verzakt straatwerk. 

Directie Sport & Bos heeft KPM Civiel gevraagd haar expertise in asfaltwerkzaamheden in te zetten. KPM Civiel heeft in nauwe samenwerking met de SOK-aannemer de situatie beoordeeld, de werkzaamheden vastgesteld en tijdens de uitvoering een toezichthouder ingezet. Over de gehele projectduur heeft KPM Civiel de coördinatie met Directie Sport & Bos, sportparkbeheer en Heijmans verzorgd.

Bekijk het fotoalbum van dit project

Opdrachtgever

 • Gemeente Amsterdam, Directie Sport en Bos

Locatie

 • Sportpark Middenmeer

Betrokken partijen

 • Heijmans Infra

Disciplines

 • Directievoering en toezicht
 • Overleg/ coördinatie derden/ afstemming bevoegd gezag
 • Advisering communicatie/ omgevingsmanagement / contracten / tenders
 • Kennis delen/ advisering / detachering

 KPM Civiel b.v.                                               Zuiderlaan 28D (bezoekadres)                             6905 AE Zevenaar                                                 G.P. Duuringlaan 52                                         7339 BV Ugchelen                                                 06 23 36 95 82                          info@kpmciviel.nl