Asfalt westervoort

Asfaltvernieuwing en snelfietsroute
Hamersestraat Westervoort

Dit project bevindt zich in de bebouwde kom van Westervoort. Het betreft het vernieuwen van de verhardingen van de Hamersestraat en het verhogen van de fietspaden.

De opdrachtgever van dit project is de gemeente Westervoort. Het doel van dit project is het vergroten van de verkeersveiligheid, reduceren van het geluid, gebruiksgemak van de wegen en de aanleg van de snelfietsroute.

Project:

In de Hamersestraat zijn de asfaltverhardingen vernieuwd en verhoogd, de inritten van de woningen opnieuw aangelegd zodat deze beter aansluiten op de hoogtes van de rijbaan. De asfaltverhardingen zijn vernieuwd door een laag asfalt van de huidige constructie af te frezen en er nieuwe lagen op aan te brengen. Teerhoudende lagen zijn in het geheel verwijderd. Omdat de huidige constructie van de rijbaan op sommige plekken zo dermate slecht was, bleek Meshtrack de beste oplossing. Dit is een wapeningsnet dat met een bitumenemulsie op de bestaande asfaltverharding wordt aangebracht (na frezen), waarna de tussen- en toplaag eroverheen komen. Meshtrack zorgt ervoor dat de levensduur van de totale asfaltconstructie (nieuwe en oude lagen) aanzienlijk vergroot wordt, oude asfaltlagen en oude fundering hoeven nu niet te worden vernieuwd.

De toplaag van de rijbaan is voorzien van een geluidsreducerende deklaag zodat de omgeving in de toekomst minder geluidsoverlast ervaart.

Om de hoogteverschillen tussen de particuliere grond van de woningen en rijbaan op te vangen zijn de fietspaden verhoogd. Dit is gedaan met behulp van Neowebs. Dit is een kunststof grid die opgevuld is met puin. In dit project er is gekozen voor Neoweb door ruimtegebrek tussen rijbaan en fietspad. Het kunststof grid houdt het puin bijeen waardoor er met een relatief smalle constructie, een groot hoogteverschil opgevangen kan worden.

De inritten van de bewoners moeten aansluiten op deze fietspaden en de rijbaan. Deze zijn daarom geheel nieuw aangelegd, waarbij ook een oplossing is gevonden voor de afwatering van de inritten.

Rol KPM Civiel:

Wij als KPM Civiel hebben het ontwerp van dit project gemaakt. We hebben hierbij de eisen van gemeente en omgeving geïnventariseerd en verwerkt in het ontwerp. Het ontwerp is door ons vertaald in een RAW-bestek, die dient contract als tussen opdrachtgever en opdrachtnemer.

Tevens hebben wij op dit project de directievoering en het toezicht op de realisatie overgenomen van de gemeente. Al met al hebben wij de gemeente vanaf het begintraject tot en met de oplevering, geadviseerd en begeleid.

Bekijk het fotoalbum van dit project

 KPM Civiel b.v. 

Mercurion 26 (bezoekadres)

6903 PZ Zevenaar

                                               G.P. Duuringlaan 52

7339 BV Ugchelen

06 23 36 95 82

info@kpmciviel.nl