CROW

Trainingen faciliteren
Kenniscentrum CROW

CROW is een not-for-profit kennispartner voor (decentrale) overheden, aannemers en adviesbureaus. Samen met het werkveld verzamelen, bundelen en duiden ze kennis die praktisch toepasbaar is op vraagstukken van professionals, van beleid tot beheer.

Opdrachtgever(s)

  • CROW kennisplatform

Locatie

  • Hoofdkantoor Ede

Betrokken partijen

  • KPM Civiel B.V.

Disciplines

In samenwerking met de praktijk zorgen ze voor verbeteringen en vernieuwingen die ertoe doen.

KPM Civiel heeft door de jaren heen diverse trainingen en cursussen mogen verzorgen voor CROW. Voor deze trainingen schreven diverse bedrijven en overheidsinstellingen zich in. De disciplines waar KPM voor benaderd werd t.b.v. kennisoverdracht, waren zeer divers van aard. Een greep uit deze diversheid:

  • Basiscursussen UAV en RAW
  • Beschrijven, bepalen, uitvoeren en rekenen met RAW
  • Registratie, controle en toezicht met RAW en UAV
  • Opleiding directievoering UAV/RAW

Bekijk het fotoalbum van dit project

Contact met KPM

KPM Civiel b.v.
Zuiderlaan 28D
6905 AE Zevenaar
06 23 36 95 82
info@kpmciviel.nl