Fort Hardinxveld

Fabriekspand Fort
Hardinxveld-Giessendam

Gelegen in Hardinxveld-Giessendam ligt een oud fabriekspand van de kruiwagen fabrikant Fort. Dit fabriekspand is gesloopt waarna er woningbouw ontwikkeld is.

Opdrachtgever(s)

  • Soelaas Milieu Adviezen B.V.

Locatie

  • Hardinxveld-Giessendam

Betrokken partijen

  • Soelaas Milieu Adviezen B.V.
  • Gebroeders Blokland B.V.
  • Overheden
  • Nutsbedrijven

Disciplines

Dit project bestaat uit het opstellen van een advies/ contract voor het bouwrijp maken en de civiele inrichting van het terrein. 

Tijdens de start van dit project was de bebouwing op het terrein reeds gesloopt. Alleen vloeren en de fundering zaten nog in de grond. De vloeren en funderingen zijn gesloopt, er zijn saneringen van mobiele spots uitgevoerd en asbest is uit de bodem verwijderd. Hierdoor is er een schone leeflaag is overgebleven die geschikt is voor woningbouw. In de bouwrijp fase zijn de riolering en de bouwwegen aangelegd. 

Na realisatie van de woningen zullen de civiele werkzaamheden bestaan uit het aanleggen van de verhardingen, damwanden, beschoeiingen, graven van de watergangen en het aanbrengen van het groen. Dit is momenteel nog volop aan de gang.

Bekijk het fotoalbum van dit project

 KPM Civiel b.v. 

Mercurion 26 (bezoekadres)

6903 PZ Zevenaar

                                               G.P. Duuringlaan 52

7339 BV Ugchelen

06 23 36 95 82

info@kpmciviel.nl