Gemeente Doesburg civiel

Training - cursus
Gemeente Doesburg

De gemeente Doesburg neemt haar verantwoordelijkheid als opdrachtgever en beheerder van de openbare ruimte. Om deze verantwoordelijkheid te kunnen nemen en te kunnen waarborgen binnen haar organisatie, zal het personeel onder andere op gebied van de meeste gebruikte contractvorm door de gemeente, de RAW systematiek,   goed op de hoogte moeten zijn.

Opdrachtgever(s)

  • Gemeente Doesburg

Locatie

  • Locatie gemeente Doesburg

Betrokken partijen

  • KPM Civiel
  • Personeel gemeente Doesburg

Werkzaamheden

Rol KPM

Kort maar krachtig: het delen van ruim 24 jaar ervaring met onze opdrachtgevers. Praktijk ervaring opgedaan bij aannemersbedrijven, kenniscentrum CROW en bij particuliere en overheidsopdrachtgevers. Het delen van deze kennis op een praktische wijze die herkenbaar voor de deelnemers. Dat is ook de reden dat het geen cursus is maar een training. Deelnemers gaan na een deel theorie zelf actief aan de slag.

Trainingen

KPM Civiel heeft 4 dagdelen trainingen verzorgd voor betrokken personeelsleden op de volgende werkgebieden:

UAV 1989: Doel van de training is kennis van de UAV en wat is de rol van de UAV binnen een RAW contract. De UAV speelt in centrale rol in RAW contracten en bij geschillen. Na afloop is de deelnemer op de hoogte van de belangrijkste inhoud en begrippen van de UAV en kan de positie van de UAV in het proces beter plaatsen.

De RAW systematiek: Doel van de training is kennis van de opbouw van de RAW systematiek en de Standaard RAW Bepalingen 2010. Na afloop is de deelnemer op de hoogte over de opbouw en uitgangspunten van de RAW systematiek en het hanteren van de Standaard RAW Bepalingen 2010 binnen het  contract.

Het voeren van toezicht op een RAW contract: Doel van de training is inzicht krijgen in verantwoordelijkheden, taken en bevoegdheden in de rol van toezichthouder. Na afloop is de deelnemer in staat beter zijn toezichttaken te vervullen en de belangen en verantwoordelijkheden van de opdrachtgever te behartigen.

Het opstellen van termijnen en eindafrekening met een RAW contract: Doel van de training is het leren van de theorie achter de opbouw van een termijnstaat, en het kunnen maken van een termijnstaat en eindafrekening van een contract.  Na afloop heeft de deelnemer beter inzicht de opbouw van de financiën van een werk, kan hij het werk financieel volgen en is hij in het staat een werk financieel af te ronden.

Resultaat:

Na afloop van de 4 dagen training is de deelnemer in de basis op de hoogte van de RAW systematiek met de daarbij behorende regelgeving, is hij in staat in zijn toezichtstaken te vervullen en een werk financieel af te handelen.

Bekijk het fotoalbum van dit project

Contact met KPM

KPM Civiel b.v.
Zuiderlaan 28D
6905 AE Zevenaar
06 23 36 95 82
info@kpmciviel.nl