Kunstgras

Kunstgrasvelden

Bij dit project is de taak per veld, 14 kunstgrasvelden gebruikt voor hockey en voetbal in de gemeente Amsterdam, een RAW-bestek met bijbehorende opbreek en aanleg tekening op te stellen. De tekeningen worden gemaakt aan de hand van de inventarisatie met behulp van een 3D scan, een fotorapportage en een bezoek per veld

Opdrachtgever(s)

  • Gemeente Amsterdam

Locatie

  • 14 kunstgrasvelden in de gemeente Amsterdam

Betrokken partijen

  • KPM Civiel B.V.
  • Gemeente Amsterdam
  • Bewoners / ondernemers

Disciplines

Opstellen sloop- en aanlegtekeningen per veld. Opstellen van concept en definitief ontwerp met bijhorende contractvorming conform RAW-systematiek. 

Bekijk het fotoalbum van dit project

 KPM Civiel b.v. 

Mercurion 26 (bezoekadres)

6903 PZ Zevenaar

                                               G.P. Duuringlaan 52

7339 BV Ugchelen

06 23 36 95 82

info@kpmciviel.nl