Provincie Gelderland civiel

Detachering Provincie Gelderland

In het geval dat een project een dermate grote omvang en bijbehorend tijdsbestek heeft, is het mogelijk dat KPM Civiel bemiddeld en voorziet in personeel. 

Opdrachtgever(s)

  • Provincie Gelderland

Locatie

  • Provinciehuis Gelderland Arnhem

Betrokken partijen

  • KPM Civiel B.V.

Disciplines

De Provincie Gelderland beheert ruim 1.300 km wegen en is daarmee de grootste provinciale wegbeheerder van Nederland. Voor het ontwerpen van wegreconstructies en nieuwe wegen ondersteunt KPM Civiel de provincie met kennis van het 2D en 3D wegontwerp. Hierbij worden op basis van zowel landelijke als provinciale richtlijnen ontwerpen gemaakt van schetsniveau tot definitief ontwerp.

De kennis van Civil 3D wordt ingezet voor het ontwerpen van alignementen en complete wegmodellen. Met behulp van Civil 3D kunnen wegelementen nauwkeurig ontworpen en getoetst worden. Daarnaast kan op een snelle manier veel informatie uit het model gehaald worden. Hierbij valt te denken aan het genereren van dwarsprofielen. In de afgelopen jaren is Civil 3D hierbij ingezet voor het ontwerpen van rondwegen, rotondes, geregelde kruispunten en bushaltes.

Bekijk het fotoalbum van dit project

 KPM Civiel b.v. 

Mercurion 26 (bezoekadres)

6903 PZ Zevenaar

                                               G.P. Duuringlaan 52

7339 BV Ugchelen

06 23 36 95 82

info@kpmciviel.nl