Ringoevers

Ringoevers 
Hillegom: deelplan 1 t/m 4 

Een voormalig braakliggend gebied gelegen in Hillegom, gelegen aan de Ringvaart van de Haarlemmermeerpolder en de Hillegommerbeek, zal een nieuwbouwwijk worden ontwikkeld genaamd Ringoevers. Dit project zal uitgroeien tot een groene en waterrijke wijk van ongeveer 300 woningen. 

Opdrachtgever(s)

  • Building Twenty4

Locatie

  • Hillegom

Betrokken partijen

  • Building Twenty4
  • Soelaas
  • Gemeente Hillegom
  • Nutsbedrijven
  • Bewoners / ondernemers

Disciplines

Ringoevers, een geheel nieuwe woonwijk in Hillegom. Deze wijk komt te liggen aan de Ringvaart van de Haarlemmermeerpolder en de Hillegommerbeek. Ringoevers is een project waarin in deelplannen wordt gebouwd. Voor elke deelplan is/wordt het bouw- en woonrijp maken proces doorlopen. De hoofdlijnen van dit project zijn het ontwerpen van het rioleringsplan, de locatie van de nutsvoorzieningen en het verloop van het hemelwater. Deze hoofdlijnen zullen in alle deelplannen in elkaar overlopen.  

Rol KPM Civiel:

Wij als KPM Civiel hebben het ontwerp voor het rioleringsplan, bouwrijp en woonrijp maken van dit project gemaakt. We hebben hierbij de eisen van gemeente en omgeving geïnventariseerd en verwerkt in het ontwerp. Het definitief ontwerp is door ons vertaald in een RAW-bestek.

Bekijk het fotoalbum van dit project

Contact met KPM

KPM Civiel b.v.
Zuiderlaan 28D
6905 AE Zevenaar
06 23 36 95 82
info@kpmciviel.nl