Sluis Someren

Bedrijventerrein Sluis XL
Someren

Tijdens een hevige neerslag bui treedt ter wateroverlast op ter plaatse van bedrijventerrein Sluis XI. Bij diverse hevige neerslagbuien stonden de straten vol water en ervaarden veel bedrijven last van ondergelopen werkruimtes.

Project:

Naar aanleiding van diverse klachten is er, in opdracht van de gemeente Someren een inventarisatie gestart naar de problemen die zich op Sluis XI bevinden. Uit deze inventarisatie bleek dat er een grote hoeveelheid van de daken op Sluis XL afgekoppeld kan worden. Wij hebben geïnventariseerd middels bedrijfsbezoeken en dit inzichtelijk gemaakt door middel van een rapport en tekening. 

Rol KPM Civiel:

Wij als KPM Civiel zijn met de bedrijven op het industrieterrein Sluis XI in gesprek gegaan om een inventarisatie van de problemen te doen. Deze inventarisatie is vertaald in de inventarisatie tekening en in de rapportage. 

Werkzaamheden:

  • Coördinatie tussen diverse betrokken partijen
  • Opstellen van inventarisatie tekening
  • Opstellen van rapportage.

Bekijk het fotoalbum van dit project

Contact met KPM

KPM Civiel b.v.
Zuiderlaan 28D
6905 AE Zevenaar
06 23 36 95 82
info@kpmciviel.nl